Terres de l’Ebre – Reserva de la Biosfera

Terres banyades per el riu Ebre

Les Terres de l’Ebre estàn formades per quatre comarques, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.

El riu Ebre recorreix imparable  aquestes terres catalanes. Moldejant el terreny al seu pas, conferint un entorn inigualable i de gran riquesa ecològica.

La riquesa paisatgística de les Terres de l’Ebre, ens dona tres grans tipus d’hàbitats paisatgístics diferenciats :

  • Les serralades interiors.
  • La vall de l’Ebre
  • La plana del Delta

Per aquest motiu la biodiversitat és rica i variada.

Si parlem dels ecosistemes fluvials, cal destacar del Delta de l’Ebre, amb els seus 320 km2 de superfície. Constitueix l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya i presenta una rica diversitat d’ambients.

Riu, mar, badies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacunes costaneres, illes fluvials i ullals conformen el seu paisatge natural. I juntament amb els arrossars, acullen una gran diversitat d’organismes adaptats als diferents hàbitats.

Aquesta riquesa biològica conviu amb la presencia humana, fusionant els valors naturals i la explotació agrícola i ramadera. La gent de les Terres de l’Ebre es caracteritza per la consciència amb el medi ambient, ja que han crescut guiats per el riu Ebre i la seva biodiversitat, en un marc natural únic.

 

Taronja: Ribera d'Ebre, blau: Terra Alta, roig; Baix Ebre i groc: Montsià
Comarques de les Terres de l’Ebre: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.

Les Terres de l’Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera dins del Programa “Man and Biosphere” (Home i Biosfera). Aquest selecciona llocs geogràfics representatius dels diferents hàbitats del planeta, amb l’objectiu de conciliar la mentalitat i l’ús dels recursos naturals. Esbossen el concepte actual de desenvolupament sostenible.

Les Reserves de la Biosfera són territoris que tenen l’objectiu d’harmonitzar a conservació de la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic i social a través de la relació de les persones amb la natura.

S’estableixen sobre zones ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres, costers i marins, en el s quals la integració de la població humana i les seves activitats amb la conservació són essencials.

El programa  l’Home i la Biosfera afavoreix la investigació interdisciplinària, encoratja el reforç de capacitats i té com principals objectius reduir la pèrdua de la biodiversitat i tractar els seus aspectes ecològics, socials i econòmics.

El COPATE, consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, és l’encarregat de gestionar les polítiques dins del marc de la reserva de la Biosfera, amb tres objectius bàsics:

  • Contribuir a l’impuls de l’actual gestió dels espais i béns naturals i la conservació de la biodiversitat. Coordinant i cohesionant diferents polítiques i plans d’acció i facilitant la disponibilitat de recursos tècnics i econòmics.
  • Integrar la matriu agrària en les polítiques de conservació, perquè contribueixin a impulsar socioeconòmicament espais humanitzats protegits per les seves característiques ambientals.
  • En el context del canvi climàtic, unir esforços en l’estudi i anàlisi pluridisciplinari i transversal, a escala local, per a la mitigació dels eventuals efectes derivats a les Terres de l’Ebre, un dels territoris més sensibles de la mediterrània.

El COPATE també és l’encarregat de concedir el segell de la Reserva de la Biosfera als productes o empreses situades a les Terres de l’Ebre que col·laboren a la conservació de la biodiversitat.  *(Foto de portada)